Seminarium om förorenade områden på din arbetsplats

Utveckla din kommuns arbete med förorenade områden vid fysisk planering. Nu kan du ordna ett seminarium hemma på din arbetsplats, med stöd från MVG. Syftet med seminariet är att utbyta kunskap om hur förorenade områden kan beaktas vid fysisk planering samt att träffas kollegor emellan för att diskutera och utveckla det interna arbetssättet.
Bild på utbildningsmaterialet

Syftet med seminariet:

Att utbyta kunskap om hur förorenade områden kan beaktas vid fysisk planering samt att träffas kollegor emellan för att diskutera och utveckla det interna arbetssättet.

Målgrupp:

De på kommunen som arbetar med fysisk planering eller exploateringar, exempelvis plan-, miljö- och bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjörer m.fl.

Plats:

Din kommun.

Arrangör:

Ni arrangerar seminariet själva på er kommun. MVG bistår med underlagsmaterial.  

Miljökontoret ansvarar för att bjuda in övriga på kommunen.  Under seminariet har dock alla deltagare ett gemensamt ansvar, men någon utses att leda diskussionen framåt.

Bakgrund:

Många på kommunen kommer emellan i kontakt med förorenade områden, särskilt i samband med vid fysisk planering och exploatering. Då målgruppen är så pass bred kom projektgruppen fram till att det skulle vara svårt att få alla att åka på ett seminarium. Därför tänkte vi att seminariet istället ska komma till kommunen. Projektgruppen har därför förberett ett underlagsmaterial för ett seminarium, dvs. ett presentationsmaterial som stöd för en gruppdiskussion om förorenade områden i fysisk planering.

Underlagsmaterial:

  • Seminariet leds med hjälp av en Prezi-presentation. Prezi är ett program som liknar Powerpoint men till skillnad från powerpoint är det utformat mer som en ”mindmap”. Programmet är lätt att använda och det enda ni behöver göra är att ”klicka” er framåt i presentationen. 

    Du hittar Prezi-presentationen här

 

 

 

I detta projekt har även ett handläggarstöd tagits fram.

Här kommer du till projektsidan med bland annat detta handläggarstöd