Nätverk för bättre tillsyn

Syftet med ett nätverk kan vara många - lära känna, vilja att förbättra, förenkla kontakter med mera. I vårt stora län och med ambitioner att jobba likvärdigt blir detta goda verktyg för det gemensamma arbetet.

Inom Miljösamverkan ser vi det som en naturlig och viktig roll att stötta nätverken, och ett sätt är att göra dem kända för andra.

Nätverken finns samlade på Tillsynsportalen Väst under ingången Nätverk.

Sidan kräver att du är användare. Du som arbetar på miljömyndighet i Västra Götaland eller Hallands län har möjlighet att få åtkomst till Tillsynsportalen Väst. Skicka dina kontaktuppgifter till  tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se