Mötesplats Goda exempel

Mötesplats Goda exempel är vår regionala konferens för att träffas och dela erfarenheter och tips. Vi träffas vartannat år och syftet är att erbjuda nya tankar och perspektiv, reflektion om hur vi och andra gör, utveckling för dig och din arbetsplats.

Mötesplats Goda exempel är vårt regionala forum för att träffas och dela erfarenheter och tips. Vartannat år kommer vi att ses i detta forum. Vi vill erbjuda nya tankar och perspektiv, reflektion om hur vi och andra gör, utveckling för dig och din arbetsplats. Konferensen är också en hållplats på vägen mot Det önskade läget, vår vision och värdegrund i miljösamverkan.

Målgruppen för Mötesplats Goda exempel är miljömyndighet på kommun och länsstyrelserna inklusive djurskydd, samt alla som är knutna till kontoret till exempel administratör och chefer, i Västra Götaland och Hallands län.

  • Får du inspiration av att höra hur andra gör?
  • Har du någon gång känt att din arbetsplats mest rullar på i gamla hjulspår, snarare än att tänka nytt?
  • Det kan vara svårt att komma vidare och hitta nya lösningar. Kanske arbetar du på en liten kommun eller är relativt nyanställd?
  • Eller bara tycker det är smart att höra hur andra löst ett problem du klurat på?

På konferensen Mötesplats Goda exempel får du allt i ett! Både sakfrågor, metod/arbetssätt och andra områden som är viktiga för dig och din arbetsplats utveckling. Du får lyssna till konkreta exempel varvat med pass då vi lyfter blicken (från skrivbordet) en stund. Goda exempel finns både hos oss själva och hos andra i vår omvärld.

Naturligtvis blir konferensen en viktig mötesplats där vi lär känna varandra, hittar nya kontakter och kanske möjligheter till utbyte och samverkan även efter att konferensen är slut.

Mötesplats Goda exempel har arrangerats av miljösamverkan 2015, 2017 och 2019. Dagarna var mycket uppskattade av deltagarna.