Mötesplats Goda exempel 2017

Konferensen Mötesplats Goda exempel (MGE) 2017 är över för denna gång! De ca 370 anmälda fick uppleva två fart- och känslofyllda dagar den 29-30 november på Lindholmen Science park i Göteborg.

Här kommer vi publicera information om MGE 2017. Se i högerboxen vilka som ingår i projektgruppen som ansvarade för att anordna MGE 2017. Se även till höger för inbjudan och program samt utdrag ur utvärderingen efter konferesen.

Dagarna syftade till att skapa kreativitet, mod och handlingskraft för att nå Det önskade läget. Den röda tråden för MGE 2017 var "Vi är den myndighet vi själva vill möta".

Målgruppen för MGE är miljömyndighet på kommun och länsstyrelserna inklusive djurskydd, samt alla som är knutna till kontoret till exempel administratörer och chefer, i Västra Götaland och Hallands län.

Bild Vi är den myndighet vi själva vill möta.JPGFoto: Hillevi Upmanis


Dokumentation

Till höger finns ett utdrag av dokumentationen från MGE 2017. Sammanställningen i pfd är deltagarnas utvärdering av MGE 2017 som sammanställts av projektledarna i miljösamverkan. Fullständig dokumentation kommer att läggas ut på Tillsynsportalen Väst.

Tillsynsportalen Väst  kräver att du är registrerad användare. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på länets miljökontor och för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hallands län. Om du tillhör målgruppen och inte kommer in på Tillsynsportalen Väst kan du kontakta tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

 

Så här upplevde deltagarna MGE 2017 efter dag 1:

MGE 2017.bmp

 

 Deltagarnas utvärdering

85 % svarade ja eller ja, kanske på att prova nya arbetssätt eller utveckla arbetsplatsen med inspiration från konferensen.

71 % svarade 8-10 (skala 1-10) på hur nöjda de var efter konferensen 

Citat från utvärderingen:

"Flera intressanta inslag som kan leda till nya sätt att jobba"

"Nätverkande. Alla är där!"

"En känsla av gemenskap och inspiration"

"WOW, vilken kick!"

"Fantastisk sammansättning av talare med en röd tråd genom hela programmet!"

"Positiv stämning!"

Sammanställning deltagarnas utvärdering av MGE 2017.pptx

 Projektgruppen

​Maria Andersson, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Anna Malmros, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Teres Heidermark, projektledare Miljösamverkan Halland

Maria Jacobsson, chef Alingsås

Amanda Lidström, handläggare MÖS

Linda Andersson, handläggare Ulricehamn-Tranemo

Yusra Moshtat, handläggare Göteborg

Per-Ola Johannesson, chef Lerum

Daniel Eek, chef Göteborg

Hillevi Upmanis, handläggare Länsstyrelsen VG

Annthonia Nilsson, handläggare, Halmstad