Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till de som arbetar med organisationen i Miljösamverkan Västra Götaland.
Huvudmän för miljösamverkan Västra Götaland är Länsstyrelsen i Västra Götalands län, kommunalförbunden och kommunerna i länet.

Projektledare

Maria Andersson
Telefon: 010-224 43 33
E-post: maria.o.andersson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöskyddsavdelningen
403 40 Göteborg

Hillevi Upmanis
Telefon:  010-224 53 28
E-post: hillevi.upmanis@lanstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöskyddsavdelningen
403 40 Göteborg

Jorge Pena
Telefon: 010-224 53 70
E-post: jorge.pena@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Veterinär- och djurskyddsenheten, Box 224
532 23 Skara

Malin Karlsson
Telefon: 010-224 44 81
E-post: malin.k.karlsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöskyddsavdelningen
403 40 Göteborg

 

Styrgrupp

Länsstyrelsen, Miljöskyddsavdelningen
Åsa Wilske, ordförande
Telefon: 010-224 46 13
E-post: asa.wilske@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen, Funktionen för förprövning och veterinära frågor
Lars Uhlin
Telefon: 010-224 56 93 
E-post: lars.uhlin@lansstyrelsen.se

Miljöchefer som representerar miljökontoren i respektive länsdel:

Göteborgsregionens kommunalförbund
Mölndals Stad
Per Kaarle
Telefon: 0704-67 72 50
E-post: per.kaarle@molndal.se

Fyrbodals kommunalförund
Sotenäs, Munkedal och Lysekil, Miljöförvaltningen
Maria Bylund
Telefon: 0523-664 018
E-post: maria.bylund@sotenas.se

Skaraborgs kommunalförbund
Skara, Miljöförvaltningen
Christina Marmolin
Telefon: 0511-324 51
E-post: christina.marmolin@skara.se

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund
Mark, Miljöförvaltningen
Kennet Jonsson
Telefon: 0320-21 80 14
E-post: kennet.jonsson@mark.se

De fyra kommunförbundens eller motsvarande representanter:

Göteborgsregionens kommunalförbund GR, Per Kaarle, representerar både miljökontor och kommunalförbund.

Fyrbodals kommunalförbund, Maria Bylund, representerar både miljökontor och kommunalförbund.

Skaraborgs kommunalförbund, Christina Marmolin, representerar både miljökontor och kommunalförbund.

Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund, Kennet Jonsson, representerar både miljökontor och kommunalförbund.

 

Beredningsgrupp

Det finns en beredningsgrupp som är gemensam med Miljösamverkan Halland. Gruppen bereder gemensamma frågor till styrgrupperna, t.ex. verksamhetsplan.