Fortsättning kommunikation & bemötande 24 september

Den 24 september 2019 erbjuder miljösamverkan fortsättningsutbildningen i kommunikation och bemötande dag 4. Utbildningen syftar till att ge fördjupade och nya kunskaper och färdigheter för att effektivt kunna bemöta människor och hantera olika situationer i sitt arbete.

Se nedan för mer information och anmälan:

kommunikation_o_bemotande_forts_190924.pdf