Kommunikation & bemötande i vår

Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör, handläggare, administratör, chef med flera på miljökontoren samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

Du har nu möjlighet att anmäla dig till Kommunikation & bemötande dag 1-3 (grundutbildningen) den 9-10 mars + 31 mars 2020 samt Kommunikation & bemötande dag 4 (fortsättningsutbildningen) den 1 april. Se mer information och anmälan i bilagorna nedan:

kommunikation_o_bemotande_200309.pdf

kommunikation_o_bemotande_forts_200401.pdf

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!