Fortsättning Kommunikation & bemötande 2 april 2019

Den 2 april 2019 erbjuder miljösamverkan fortsättningsutbildningen i kommunikation och bemötande dag 4. Utbildningen syftar till att ge fördjupade och nya kunskaper och färdigheter för att effektivt kunna bemöta människor och hantera olika situationer i sitt arbete. Välkommen med din anmälan! 

Anmälan och inbjudan

Du anmäler dig via länken i nedanstående inbjudan. Sista dag för anmälan är 4 mars 2019. Begränsat antal platser.

KoB_forts_190402.pdf

 

Målgrupp

För att anmäla dig till utbildningen ska du ha gått den 3-dagars utbildning i kommunikation om bemötande som erbjuds sedan tidigare av Miljösamverkan eller Tillsynsutveckling i Väst. Du behöver ha genomfört alla tre dagarna i den befintliga utbildning i kommunikation om bemötande.


Var och när

2 april 2019 i Göteborg. Utbildningen kommer att vara en heldag. OBS! Utbildningsdagen kräver förarbete och efterarbete!


Innehåll

Fortsättningsutbildning kommer att bygga vidare på de teorier, verktyg och begrepp som ingåranvänds i Kommunikation & bemötande dag 1-3. Den kommer att innehålla mycket övningar och kräver aktivt deltagande samt förberedelse inför utbildningen. Innehåll i stort:

• Kommunikation och bemötande i olika situationer internt och externt
• Hur ger respektive tar jag emot återkoppling på ett bra sätt
• Hur jämställdhetsperspektivet kan genomsyra uppdraget

 

Utbildningen hålls av Svensson & Wikmalm och arrangeras i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).