Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst, tidigare TVL-portalen (tillsynsvägledningsportalen), kräver att du är registrerad användare. Portalen ägs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och är till för dig som arbetar med tillsyn inom miljöbalkens område på länets miljökontor och för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hallands län.

Du når Tillsynsportalen Väst
via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se

 

Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst hör av dig till:
tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se