Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi arbetar med många olika frågor. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, service och kompetens- och verksamhetsutveckling.

 

Aktuell verksamhetsplan

2021

VP 2021


2022

VP 2022
 

Alla miljösamverkan

Vi är flera miljösamverkan i landet. Kolla publikationsarkivet för att se handläggarstöd inom en rad olika områden.

Här finns också en film om Vad är miljösamverkan?

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där handläggare och chefer på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland och kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Du når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se  

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen hör av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se .

 Det önskade läget

 Huvudmän

Huvudmän Miljösamverkan Västra Götaland

 Tillsynsutveckling i Väst

Projektet Tillsynsutveckling i Väst