Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som ska leda till ett effektivare miljö- och hälsoskyddsarbete i länet. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland.

Vi arbetar med många olika frågor. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer. 

Efter projektet Tillsynsutveckling i Väst arbetar vi vidare med olika uppdrag för att integrera erfarenheterna  och se till att de lever vidare och utvecklas.

Aktuell verksamhetsplan


2018-2019

Översikt projekten 2018-2019

Hela VP 2018-2019


2017-2018 

Översikt projekt 2017-2018

Hela VP 2017-2018

 

Alla verksamhetsplaner