Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som ska leda till ett effektivare miljö- och hälsoskyddsarbete i länet. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland.

Vi arbetar med många olika frågor. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer. 

Efter projektet Tillsynsutveckling i Väst arbetar vi vidare med olika uppdrag för att integrera erfarenheterna  och se till att de lever vidare och utvecklas.

Aktuell verksamhetsplan

 

Översikt Projekt 2016-2017 (med ändringar införda)

  Hela VP 2016-2017 (med ändringar införda)

Alla verksamhetsplaner