Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi arbetar med många olika frågor. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, service och kompetens- och verksamhetsutveckling.

 

Aktuell verksamhetsplan


2022

Verksamhetsplan 2022 reviderad 13dec.pdf
 

Alla miljösamverkan

Vi är flera miljösamverkan i landet. Se mer information här.

Här finns också en film om Vad är miljösamverkan?

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där handläggare och chefer på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland och kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Du når Tillsynsportalen Väst  via https://tillsynsportalenvast.lansstyrelsen.se  

Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen hör av dig till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se .

 Det önskade läget

 Huvudmän

Huvudmän Miljösamverkan Västra Götaland